មក​ស្គាល់​ ខ្សែ​ការពារ​ទាំង​ ៥​រូប​ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​ក្នុង​ពេល​នេះ

 

បណ្ដា​ខ្សែ​ការពារ​ទាំង​៥​រូប​នេះ ជា​ខ្សែ​ការពារ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​៖

១. Raphae Varane៖ ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Real Madrid និង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បារាំង​រូប​នេះ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ ៨០​លាន​អឺរ៉ូ​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៩១​លាន​ដុល្លារ)។


 

២. Samuel Umtiti៖ ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Barcelona និង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បារាំង​រូប​នេះ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន ៧០​លាន​អឺរ៉ូ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧៩​លាន​ដុល្លារ)។


 

៣. Virgil Van Dijk​៖ ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Liverpool និង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហុល្លង់​រូប​នេះ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន ៦០​លាន​អឺរ៉ូ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៦៨​លាន​ដុល្លារ)។


 

៤. Kalidou Koulibaly៖ ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Napoliនិង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​សេណេហ្គាល់​រូប​នេះ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន ៦០​លាន​អឺរ៉ូ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៦៨លាន​ដុល្លារ)។


 

៥. John Stone៖ ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្លឹប​ Manchester City និង​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អង់គ្លេស​រូប​នេះ មាន​តម្លៃ​ខ្លួន ៥៥​លាន​អឺរ៉ូ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៦២​លាន​ដុល្លារ)៕


 ប្រភព : Sabay

Comment
0 comment

0 comment

Related articles